بقعه جوانمرد قصاب در شهرری منتسب به یکی از یاران امام  علی (ع) است.

به گزارش افق خبر، بقعه جوانمرد قصاب منتسب به یکی از یاران امام  علی (ع) است . بنای بقعه صورت چهار ضلعی بوده طول و عرض آن از هر طرق نزدیک ۶متر است و در وسط آ« سکوی مستطیلی به ارتفاع یک متر و طول  دو متر وعرض یک متر قرار دارد که نرده آهنی بر چهار طرف بالای سکو و لوحه سنگی در وسط آن نصب نموده اند بر  روی لوحه سنگی مزبور دوبیت به خط نستعلیق برجسته نگاشته شده است:

جوانمرد قصاب این شیر دل                                              کمر بسته این شیر یزدان بود

مزارش که باشد بهشت نوین                                                   زیارت گه اهل ایمان بود

بنظر میرسد بقعه و سنگ مزبور ازآثار دو ران صوفی می باشد .

شماره ثبت ملی: ۲۰۰۲

 

انتهای پیام/*