آرامگاه ابن‌بابویه مدفن «ابوجعفر محمد‌‌ بن‌ علی‌ بن حسین» ملقب به «شیخ صدوق» است که در گورستان قدیمی پایتخت در شهر ری قرار گرفته است. این آرامگاه بنایی هشت ضلعی است که از ایوانی با قوس بزرگ رومی و تزیینات آینه‌کاری تشکیل شده است. همچنین کتیبه‌ای حاوی آیات قرآن، به خط نستعلیق شیوای «میرزا عمو» […]

آرامگاه ابن‌بابویه مدفن «ابوجعفر محمد‌‌ بن‌ علی‌ بن حسین» ملقب به «شیخ صدوق» است که در گورستان قدیمی پایتخت در شهر ری قرار گرفته است. این آرامگاه بنایی هشت ضلعی است که از ایوانی با قوس بزرگ رومی و تزیینات آینه‌کاری تشکیل شده است. همچنین کتیبه‌ای حاوی آیات قرآن، به خط نستعلیق شیوای «میرزا عمو» از خوشنویسان نامی دوره سلطنت «ناصرالدین شاه» در این آرامگاه وجود دارد.